Reklamační řád


- Zákazník má právo reklamovat zboží z objednávky ve lhůtě 24 měsíců od doručení zboží

Položky, které mohou být vráceny nebo vyměněny musí splňovat následující kritéria: 

1. Při přepravě došlo k poškození, zlomení nebo znečištění do 30 dní obdržení zásilky.
2. Položky byly doručené v nesprávné velikosti / barvě do 30 dní od obdržení zásilky.
3. Nevyprané, neopotřebené a nepoužité položky, které nesplnily vaše očekávání do 30 dnů od obdržení. 
4. Uplatnění záruky ve lhůtě 24 měsíců od doručení zásilky:
    Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu 24 měsíců od převzetí, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zásilky. 
5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6. Lhůta po kterou se hodnotí skryté vady výrobku je 12 měsíců od převzetí výrobku.

  Právo na záruku se nevztahuje:
- na vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním
- na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

- Reklamace může být uplatněna libovolným způsobem, například písemně doporučeným dopisem nebo emailem na info@oblecsito.cz

 

Reklamační formulář ke stažení zde: Formulář pro uplatnění reklamace